Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Webmasterka oraz programowanie
Nie ograniam warunków. Zrobiłem coś takiego. Cool
Quote:if (include '/public_html/sesje.php')

Ten problem co wcześniej ale warunku nie ogarniam. Przy tym odblokowuje ukrytą stronę.
Reply
Hahahahahaahahah. ._. Do czego to ma służyć? Wiesz co to są warunki? Dam Ci przykład.
if(1==1) {
echo 'Tak, jeden jest równe jeden!';
}
else
{
echo 'Nie, podane liczby nie są równe!';
}
Po co dajesz ifa do include? Dodgy i to jeszcze źle zrobiłeś ifa.
Reply
Mam tak zapisać? if($nick == $nick) ?
Reply
A co Ty się mnie pytasz co masz zapisać, jak nawet nie powiedziałeś co chcesz zrobić.. ._.
Reply
Chcę, aby zobaczyło czy $nick się znajduje w pliku session.php.
Reply
Smile 
a z czego się śmiejesz? warunek jest dobry, sprawdza czy podany plik zaincludował się poprawnie i przyjął true. nie myśl, że warunki opierają się tylko na operatorach porównań. a jeśli chcesz wiedzieć, to jeśli dajesz jedną instrukcję po waurnku, nie używasz klamrowych nawiasów


hmm ? nie rozumiem.
Quote:if(isset($_SESSION['nick']))

Quote:if(in_array($nick, $_SESSION))
Reply
Gdzie Ty tutaj widzisz żeby warunek wyrzucał true albo false?
Powinno być chyba:
(2011-03-31, 20:57:34)WoollF Wrote: a z czego się śmiejesz? warunek jest dobry, sprawdza czy podany plik zaincludował się poprawnie i przyjął true. nie myśl, że warunki opierają się tylko na operatorach porównań. a jeśli chcesz wiedzieć, to jeśli dajesz jedną instrukcję po waurnku, nie używasz klamrowych nawiasów


hmm ? nie rozumiem.
Quote:if(isset($_SESSION['nick']))

Quote:if(in_array($nick, $_SESSION))
Reply
boshhh... ale po co to return? jakbyś chciał wiedzieć, wiele funkcji i instrukcji (include to nie funkcja) zwraca zawartości. include zwraca true/false w zależności od tego, czy wykonywanie instrukcji się powiedzie. gdzie napisałem, że warunek wyrzuca jakąś zawartość? to instrukcje w warunku ją zwracają.

Quote:$x = true;
if($x) echo 'true'; else
if(!$x) echo 'false'; //nie wyswietli sie
else echo 'to sie nie wyświetli';

to to samo co
Quote:$x = true;
if($x === true) echo 'true'; else
//reszta
Reply
Quote:Jak już, to tak. isset działa tak samo, jak umieszczenie samej nazwy zmiennej.


Musze cię zmartwić ale głosisz herezje, isset nie działa tak samo jak wstawienie zmiennej do if'a.
Wstawianie zmiennej do if'a rzutuje ją na typ bool, a isset sprawdza czy zmienna istnieje albo nie ma wartości null.

if($a){} to nie to samo co if(isset($a)){}

masz tu przykłąd kiedy to nie będzie działało tak samo
$a='';
$b=0;
$c=0.0;
if(isset($a)){} /true zmienna a istnieje i nie ma wartości null
if($a){} /false bo rzutowanie pustego stringu na boola daje false, niepustego daje true
to samo co wyżej dla $b i $c isset da true bo jest zmienna ale rzutowanie inta / float na boola daje false kiedy wartość zmiennej wynosi 0 /0.0
Reply
Dobrze gadasz!
I chyba źle jest zaczynać od PHP, bo tutaj wszystko jest zbyt uproszczone i połowę rzeczy się pomija Big Grin
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)